Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo SOČ - utorok 23.2.2010

Stredoškolskej odbornej činnosti sa venovali žiaci V. ročníka pod odborným vedením pedagógov v dvoch odboroch.
V odbore 05 Geovedy obsadila: 1. miesto - Natália Leskovská (Aljaška), 2. miesto - Frederika Nemečková (Japonsko), 3. miesto - Zuzana Bírová (JAR).
V odbore 15 Ekonomika a riadenie sa obsadili žiaci nasledovne: 1. miesto - Jakub Moravčík (Založenie franchisingovej spoločnosti), 2. miesto - Nikoleta Malá (Krízový manažment), 3. miesto - Ivana Vrbíková (Správanie spotrebiteľa v CR).