Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Medzinárodná jazyková súťaž v St. Pöltene, 10.3. – 12.3.2010 (piatok)

V dňoch 10. a 11. marca 2010 sa v hlavnom meste rakúskej spolkovej republiky Niederösterreich - Sankt Pöltene - konala súťaž v cudzích jazykoch. V kategórii "Deutsch als Fremdsprache" (nemčina ako cudzí jazyk) sa zúčastnilo 21 súťažiacich, z toho traja žiaci zo Spojenej školy z Nitry. Športové gymnázium reprezentoval Tomáš Pazmány z I.E, Strednú priemyselnú školu potravinársku Monika Jurkovičová z III.A a Hotelovú akadémiu Mária Nikelová z V.C.

Z Nitry sme vycestovali v stredu 10.3. v sprievode pani profesorky PaedDr. Marty Ondrušovej. Krátko pred 15:00 sme dorazili do cieľa. Hneď po ubytovaní v študentskej ubytovni sa začal náročný program.
Po úvodnom privítaní nás Mgr. Peter Zidar bližšie oboznámil s témou 24. ročníka súťaže, ktorou bolo umenie a literatúra. Jeho prednáška bola veľmi zaujímavá. Vypočuli sme si ukážku poézie a diskutovali sme o koláži, ktorú nám pán Zidar premietol. Keďže sú Rakúšania kresťansky založení a cieľom nášho pobytu bolo aj spoznávanie miestnej kultúry, ďalším článkom, ktorý sme čítali bol úryvok zo Starého zákona. Po prednáške nás čakala návšteva budovy parlamentu spolkovej republiky Niederösterreich.

Štvrtok 11.3. bol súťažným dňom. Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Prvá skupina zostala v budove miestnej odbornej školy, kde prebiehala súťaž a druhej skupine ostala príjemnejšia povinnosť – prehliadka mesta. Necelé dve hodiny, počas ktorých sme sa prechádzali uličkami malebného rakúskeho mestečka ubehli ako voda. Hoci boli vedomosti spolusúťažiacich obdivuhodné, bez zbytočného stresu a plní odhodlania sme pred odbornou komisiou reprezentovali nielen seba a svoju školu, ale i mesto a štát, z ktorého pochádzame. Okrem ďalších Slovákov sme tu spoznali aj študentov z Českej republiky, z Maďarska, zo Slovinska a z Bosny a Hercegoviny.
Kultúrny program nekončil ani po súťaži. Výstavou s názvom „Spurenwechsel“ nás sprevádzala Dr. Doris Kloimstein. V miestnosti plnej obrazov bolo radosťou počúvať aj recitáciu poézie. Vonkajšou chodbou sme prešli aj do interiéru nádherného barokového kostola. Presne o 16:00 sa príhovormi organizátorov a moderátorky Petry Summer začalo slávnostné odovzdávanie cien.

Byť účastníkom tejto medzinárodnej súťaže bolo už pre nás výhrou, nakoľko len zopár stredných škôl zo Slovenska má takúto možnosť si zmerať jazykové schopnosti na medzinárodnom fóre. V piatok 12.3. sme hneď ráno nasadli na vlak a domov do Nitry sme si priviezli nové skúsenosti a zážitky. Dvojdňový pobyt v krajine, ktorej jazyk sa učíme, sa stal pre každého z nás nezabudnuteľným zážitkom a zároveň aj výzvou naďalej sa zdokonaľovať v nemčine, preto sme veľmi vďační svojim vyučujúcim nemeckého jazyka za skvelú prípravu ako aj vedeniu školy za to, že nám umožnilo zúčastniť sa tejto jazykovej súťaže v Rakúsku.