Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku - utorok 1.12.2009

Spolu v piatich kategóriách súťažili žiaci troch organizačných zložiek Spojenej školy. Za Hotelovú akadémiu boli úspešné v kategórii 2A Eliška Stopková z II.A a Katarína Vanyová z II.C. V kategórii 2B boli úspešné Mária Nikelová z V.C, Iveta Štrajaneková zo IV.A a Dominika Polyáková z III.B. V kategórii 2C boli úspešní Barbara MaĎarová z V.C a Róbert Javor zo IV.A. Za Spojenú školu boli vybraní do medzinárodnej súťaže (kategória nemčina ako cudzí jazyk) v St. Poltene traja riešitelia: Mária Nikelová (HA), Tomáš Pazmányi (ŠG) a Róbert Póčik (SPŠP). Všetkým blahoželáme.