Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo SOČ - utorok 15.2.2011

Stredoškolskej odbornej činnosti sa venovali žiaci V. ročníka pod odborným vedením konzultantov. Prvýkrát boli práce zaradené aj do nového odboru 08 - Hotelierstvo a cestovný ruch. Práce žiakov boli aj v tradičných odboroch 05 - Geovedy a 15 - Ekonomika a riadenie. Vzhľadom k počtu prác neboli vo všetkých odboroch určené tri miesta. Obsadenie bolo nasledovné:

Odbor Geovedy
1. miesto - Annamária Rakovská (Historické pamiatky Grécka)

Odbor Hotelierstvo a cestovný ruch
1. miesto - Lucia Halmešová (Analýza miestnych daní a poplatkov v obciach),
2. miesto - Veronika Trubíniová (Bioreštaurácia s predajom bioproduktov a poradenstvom),
3. miesto - Beáta Horváthová (Analýza hospodárskej krízy).

Odbor Ekonomika a riadenie
1. miesto - Natália Hallová (Rozvoj agroturizmu v obci Zbehy)
2. miesto - Radka Horniaková (Ekologický manažment)
3. miesto - Tomáš Gracias (Sledovanie trendov v kongresovej turistike na Slovensku)