Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo geografickej olympiády - pondelok 28.2.2011

Na školskom kole geografickej olympiády prezentovali svoju prácu žiaci IV. ročníka. Prvé miesto získal Tomáš Repa, druhé miesto obsadila Dominika Pecháčová a na treťom mieste sa umiestnila Lucia Zaťková.