Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo stredoškoskej odbornej činnosti - streda 29.2.2012

Na 34. ročníku stredoškolskej odbornej činnosti prezentovali svoju prácu žiaci V. ročníka, ktorí splnili kritériá pre klasifikáciu. Práce boli v dvoch odboroch - Ekonomika a riadenie (odbor 15) a Hotelierstvo a CR (odbor 08).
Prvé miesto získala Martina Michaličková z V.C (odbor 15), druhé miesto obsadila Róberta Kvasňovská z V.B (odbor 08) a na treťom mieste sa umiestnila Jana Vašková z V.C (odbor 08).


Krajské kolo SOČ sa konalo 3.4.2012 (utorok) na Strednej odbornej škole veterinárnej na Šindolke. Jana Vašková z V.C triedy s prácou Vidiecky cestovný ruch v okrese Nitra obsadila 1. miesto a Róberta Kvasňovská z V.B triedy získala 2. miesto s prácou Fastfoody v Nitre. Obidve žiačky postupujú do celoslovenského kola v Piešťanoch 25. - 27.4.2012.