Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Súťaž v písaní na PC II. ročníka - utorok 24.4.2012

Tento rok sa jej zúčastnilo 15 žiakov. Po otvorení súťaže a po úvodných pokynoch sa žiaci rozpísali a napísali 10-minútový súťažný odpis. Najlepšie výkony podali Dominika Danková z II.B (1. miesto) s výkonom 336,5 čistých úderov za minútu, Monika Sokolová z II.C (2. miesto) s výkonom 253,2 úderov/min. a Silvia Lesňáková z II.C (3. miesto) s výkonom 212,6 úderov/min. Víťazi dostali pekné ceny a diplom. Súťaž bola pod odborným dozorom pani profesorky Magdalény Krumpálovej, ktorá ju aj zorganizovala.