Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo stredoškoskej odbornej činnosti - utorok 26.2.2013

Žiaci V. ročníka, ktorí splnili kritériá klasifikácie prezentovali svoju prácu na školskom kole SOČ.

    V odbore 08 - Hoteliérstvo (HORECA) gastronómia, cestovný ruch sa umiestnili:
  • 1. miesto - Eliška Stopková z V.A s prácou Vínna cesta vo Švajčiarsku
  • 2. miesto - Judita Knoteková z V.A s prácou Potulky malebným Bavorskom
  • 2. miesto - Nikola Zaťková z V.A s prácou Po stopách sultánov
  • 3. miesto - Alžbeta Barthová z V.A s prácou Spoznávajme históriu Podunajska
    V odbore 15 - Ekonomika a riadenie sa umiestnila:
  • 1. miesto - Lucia Kapustová z V.B s prácou Dopad hospodárskej krízy na cestovný ruch na Slovensku

Krajské kolá SOČ budú realizované najneskôr do 12.4. a celoštátne kolo 35. ročníku stredoškolskej odbornej činnosti bude v Nových Zámkoch na dvoch stredných školách v termíne 24. – 27.4.