Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Medzinárodná jazyková súťaž v St. Pöltene, streda 12. - 14.3.2014

Tak ako po iné roky aj tento rok sme sa zúčastnili jazykovej súťaže v Rakúsku. Claudia Žitňáková, žiačka IV.C HA, spomedzi 16 účastníkov zo Slovinska, Česka, Maďarska, Ukrajiny a zo Slovenska v kategórii Nemčina ako cudzí jazyk získala pekné 4. miesto. Tento 3-dňový pobyt ju obohatil o nové skúsenosti a poznatky o krajine a o živote tamojších obyvateľov, získala nové kontakty a aj nových priateľov. Samozrejme, že s hrdosťou si odniesla domov aj výhru, ktorou je týždenný letný tábor v Rakúsku, na ktorý sa veľmi teší. GRATULUJEME!