Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočné aranžmá - piatok 5.12.2008

O 11.45 h sa konala pod vedením pani prof. Kisovej a Ondrušovej súťaž medzi triedami spojená s výstavou. Jednotlivé triedy reprezentovali dvojčlenné družstvá, ktoré aranžovali z vlastného materiálu vianočné vence. Víťazi boli odmenení.