Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Súťaž Siofók Maďarsko, utorok 21. - 22.10.2014

Družstvo kuchárov pod vedením Mgr. Neirurerovej a družstvo servírok pod vedením PaedDr. Bullovej úspešne reprezentovalo našu školu na Gastrofestivale v Maďarsku. V kategórií čašníkov obsadili: Dominika Tálašová z V.B a Michaela Demovičová z V.B 1. miesto a kuchári: Katarína Gubová z III.C a Martin Švelan z V.B získali 1. miesto.