Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo stredoškoskej odbornej činnosti - pondelok 23.2.2015

Žiaci V. ročníka, ktorí splnili kritériá klasifikácie prezentovali svoju prácu na školskom kole SOČ a postúpili.

Na krajskom kole žiačky z V.A:
Patrícia Kunová obsadila 1. miesto s prácou v odbore 03 – Chémia a potravinárstvo pod vedením konzultantky Ing. Hamadovej.
Monika Jungová obsadila 2. miesto s prácou v odbore 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia pod vedením konzultantky Ing. Červeňanskej.

Úspešné žiačky sa zúčastnia celoslovenského kola SOČ 22. - 24.4. v Piešťanoch.