Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ostrava (utorok) 26. - 27. 1. 2016

Súťaže Mladý průvodce sa zúčastnilo 16 družstiev: 14 družstiev bolo z ČR, jedno z Poľska a družstvo zo SR tvorili žiačky III. A triedy Vladimíra Majerčíková a Henrieta Molnárová, ktoré na tejto súťaži prvýkrát reprezentovali HA Nitra.

Každé družstvo malo vytvoriť prezentáciu s témou "Poznávací zájazd po pamiatkach UNESCO v ČR" na 5 dní. Umiestnili sme sa na 9. mieste. Účasť nám otvára nové možnosti posúvať žiakov nielen v gastronomickej oblasti, ale aj v oblasti cestovného ruchu, kladie dôraz na geografiu, marketing, manažment aj ekonomiku.