Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

14. ročník súťaže v rétorike 2016 - utorok 22.11.2016

V bratislavskej Petržalke sa na ZŠ Černyševského 8 uskutočnil 14. ročník celoslovenského kola v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.
Tohtoročná súťaž sa niesla v duchu osláv 95. výročia narodenia A. Dubčeka. Osobnosť A. Dubčeka, ktorý v roku 1968 začal s reformnou politikou v bývalej ČSR a chcel nastoliť socializmus s ľudskou tvárou. Bohužiaľ, jeho demokratizačné snahy boli zmarené a ČSR bolo 21. augusta okupované vojskami Varšavskej zmluvy. Až do roku 1989 bol A. Dubček sledovaný zo strany ŠTB, šikanovaný, ale nevzdal sa svojho presvedčenia. Bol politik, humanista, vlastenec a Európan. Spojenú školu v súťaži reprezentovali 2 žiaci.
V 2. kategórii získal 1. miesto Jakub Árendáš z II.C HA. Je to jeho druhé víťazstvo, pretože už v minulom roku sa mu dostalo na rečníckej súťaži najvyššieho ocenenia.
V 1. kategórii sa umiestnil na 3. mieste Matej Vargan z tercie B ŠG. Žiakov na súťaž pripravila Mgr. Alena Moravcová: „ Tohtoročná súťaž splnila naše očakávanie a oba prejavy našich žiakov boli vysoko hodnotené odbornou porotou po obsahovej aj rečníckej stránke. Je fajn, že máme na našej škole výborných rétorov, talentovaných a ochotných prispievať k reprezentácii školy. Som na oboch chlapcov hrdá!“
Veľmi silný zážitok mali naši víťazi z osobného stretnutia s pánom Milanom Dubčekom, synom Alexandra Dubčeka, ktorý bol nadšený, ba priam dojatý zo súťažných textov a zablahoželal im nielen k víťazstvu, ale aj k úspešnému štúdiu na našej škole.