Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Súťaž Siofók Maďarsko, štvrtok 13. - 14.10.2016

Súťaž sa konala na strednej odbornej škole Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula, kde sa stretlo 7 družstiev. Súťažilo sa v 3 kategóriách: kuchár, cukrár, obsluha. Pod vedením pani profesorky Bullovej súťažili v kategórii čašník Matúš Matušík zo IV.B, Monika Fábryová z V.B a v kategórii cukrár Kristína Latiková z V.B. Pod vedením pani profesorky Neirurerovej súťažili v kategórii kuchár Viktór Bakó zo IV.B a Katarína Gubová z V.C.
Zahájenie súťaže bolo o 7:00 a ukončenie o 15:00. Súťažnú tému sme mali vopred určenú v znení: "Čo si si vypestoval, vezmi a zjedz." Naše družstvo poňalo túto tému v štýle gazdovský dvor. Téme sme prispôsobili nastieranie aj menu lístky, ktoré sme vyrábali priamo na mieste. Obsluhovalo sa 2 hodiny a žiaci museli preukázať aj znalosť vín. Komisári pozorne sledovali súťažiacich a chceli ich prekvapiť nečakanými otázkami. Rovnako ako obsluha, tak aj kuchári mali určené pravidlá. Živá práca začínala o 11:00. Niektoré suroviny dostali kuchári krátko pred súťažou. Naši kuchári chystali všetky chody priamo na mieste.

Na súťaži sme si vybojovali vo všetkých 3 kategóriách 1. miesto, za čo vďačíme pani profesorkám, ktoré nám venovali energiu a čas. Na súťaži družstvo sprevádzal pán riaditeľ Jaroslav Maček a pani profesorka Nagyová.