Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Medzinárodná gastronomická súťaž v Ostrave, štvrtok 1. - 2.12.2016

Na Střední škole společného stravování v Ostrave – Hrabůvke sa uskutočnila Výberová odborná súťaž študentov gastronomických a hotelových škôl v odboroch Kuchár a Čašník na tému: ADVENTNÉ KÚZLENIE V KUCHYNI.
Dvojčlenné družstvo kuchárov, ktoré pripravovala Bc. Chudá, súťažilo v zložení: Natália Burdová a Narcisz Bíborka Domján z III.A. Dievčatá pripravili trojchodové menu, ktoré dohotovovali pred zrakmi VIP hostí.
Dvojčlenné družstvo čašníkov, ktoré pripravovala Bc. Ivančíková, súťažilo v zložení: Matúš Matušík zo IV.B a Natália Nagyová z III.B. Čašníci pripravili dve slávnostné tabule v duchu adventného obdobia. Servírovali menu pripravené družstvom kuchárov, ktoré bolo doplnené o podávanie aperitívu, vhodných vín, miešaných nápojov a bezprostrednú odbornú komunikáciu s hosťami.
Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá na 1. miesto umiestnila naše družstvo kuchárov aj čašníkov. Srdečne blahoželáme.