Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka 2015

V celoslovenskom kole súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka školu výborne reprezentoval Jakub Árendáš z I.C, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Blahoželáme.