Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Literárna cena Čakanky 2015

Prvé miesto obsadila Alexandra Šipekiová zo IV.C HA s prózou Moja drahá Ester.