Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ostrava (streda) 25. - 26. 1. 2017

Po roku sme sa znova zúčastnili medzinárodnej súťaže Mladý průvodce 2017 v Ostrave. Našu školu v Českej republike reprezentovalo dvojčlenné družstvo, ktoré tvorili Katarína Christovová z III.C a Sabína Jánošíková zo IV.A triedy.

Súťaž pozostávala z dvoch častí. Najskôr sa písal vedomostný test zameraný na poznatky z geografie Českej republiky. Potom sa prezentoval návrh 5-dňového poznávacieho zájazdu po Českej republike na zadanú tému „Na kole, po vodě, pešky“. Naše študentky si vytvorili fiktívnu cestovnú agentúru Živa ponúkajúcu relaxačno-poznávací zájazd pre deti, ktoré úspešne zvládli boj s onkologickým ochorením. Ich zájazd „Sila načerpaná z prírody“ bol pozitívne ocenený 5-člennou odbornou komisiou.

Vedomosti, nápaditosť, originalita, odbornosť a profesionálne vystupovanie nášho družstva boli ocenené krásnym 7. miestom. Žiačky tak úspešne reprezentovali našu školu na 8. ročníku súťaže medzi mladými odborníkmi v cestovnom ruchu. Srdečne im blahoželáme.