Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Súťaž v písaní na PC II. ročníka - štvrtok 8.6.2017

Tento rok sa jej zúčastnilo 9 žiakov. Po otvorení súťaže pani zástupkyňou Balákovou a po úvodných pokynoch sa žiaci rozpísali. Potom nasledoval 10-minútový súťažný odpis.

    Najlepšie výkony:
  • 1. miesto - Dominika Stümpelová, II.C - 192 ČÚ/min., presnosť 99,6 %
  • 2. miesto - Róbert Železník, II.B - 310 ČÚ/min., presnosť 99,45 %
  • 3. miesto - Matúš Prachár, II.C - 192 ČÚ/min., presnosť 99,32 %.

Víťazi dostali pekné ceny a diplom. Súťaž bola pod odborným dozorom pani prof. Anny Škandíkovej a organizačne ju zabezpečili aj ostatní vyučujúci ADK pani prof. Bobušová a Baruszová.