Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo stredoškoskej odbornej činnosti - štvrtok 15.2.2018

Žiaci V. ročníka, ktorí splnili kritériá klasifikácie prezentovali svoju prácu na školskom kole SOČ.

  V odbore 01 - Problematika voľného času sa umiestnili:
 • 1. miesto - Romana Križanová z V.B s prácou Sushi ako hobby
 • 2. miesto - Simona Halásová z V.B s prácou Hravé pečenie
  V odbore 03 - Chémia a potravinárstvo sa umiestnila:
 • 1. miesto - Jessica Šeböková z V.C s prácou Matča - všetko o superčaji a jeho pôvode
  V odbore 08 - Hoteliérstvo (HORECA) gastronómia a cestovný ruch sa umiestnila:
 • 1. miesto - Simona Labošová z V.C s prácou Propagácia pamiatok ľudovej architektúry na Slovensku
  V odbore 15 - Ekonomika a riadenie sa umiestnila:
 • 1. miesto - Nikoleta Veseľková z V.B s prácou Analýza marketingového mixu v reštaurácii Artemis