Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ostrava (streda) 16. - 17. 1. 2019

Hotelová akadémia Nitra sa zúčastnila 10. ročníku medzinárodnej súťaže Mladý průvodce, ktorá sa konala v ČR na Strednej škole spoločného stravovania v Ostrave – Hrabůvke. Jedenásť dvojčlenných družstiev z Čiech aj Slovenska sa zapojilo do súťaže s témou „100 rokov československej histórie“. Najprv žiaci písali vedomostný test a potom prezentovali vytvorený 5-dňový zájazd za kultúrno-historickými pamiatkami ČR a SR.

Našu školu úspešne reprezentovali žiačky Lívia Illešová a Denisa Machovcová zo IV.A triedy. Zájazdom „Dva národy, jeden príbeh“ bez zaváhania presvedčili porotu o svojich vynikajúcich sprievodcovských zručnostiach a vybojovali zlato.