Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo stredoškoskej odbornej činnosti - utorok 5.3.2019

Žiaci V. ročníka prezentovali svoju prácu na školskom kole SOČ. V komisii v šk. kole SOČ boli: Ing. Hamadová, Ing. Červeňanská, Mgr. Bilic, PhD. a Ing. Kalincová.

Krajské kolo SOČ sa konalo v utorok 27.3.2019. Žiačky Radka Klemanová a Zuzana Sidorová sa umiestnili na 1. mieste vo svojom odbore, Nikola Puchovská sa umiestnila na 2. mieste. Všetky postúpili do celoslovenského kola.

Celoslovenské kolo sa konalo vo štvrtok 25.4.2019 v Košiciach. Žiačka Zuzana Sidorová z V.C sa umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme!

Výsledky školského kola:
    V odbore 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia:
  • 1. miesto - Radka Klemanová z V.A
  • 2. miesto - Nikola Púchovská z V.A
    V odbore 05 - Životné prostredie, geografia, geológia:
  • 1. miesto - Zuzana Sidorová z V.C
    V odbore 03 - Chémia, potravinárstvo:
  • 1. miesto - Frederika Farkašová z V.B