Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Jarné aranžmá - štvrtok 19.3.2009

Aranžovania na tému jar a veľkonočné sviatky sa zúčastnili žiaci ŠG aj Hotelovej akadémie. HA reprezentovali z 3.C: Milan Baňák a Lucia Mészarosová a z 3.A Lenka šplehová. Výsledky ich tvorivej práce hodnotili a ocenili PaedDr. Ondrušová a Mgr. Kissová, ktoré túto akciu tiež zorganizovali.