Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ocenenie najúspešnejších žiakov stredných škôl v NSK – streda 12.6.2019

Žiačky Hotelovej akadémie boli ocenené predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. ako najúspešnejšie žiačky stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ocenenie odovzdával podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry v Koncertnej sále Župného domu v Nitre.


Ocenené boli:
Zuzana Sidorová – žiačka V. C triedy za 3. miesto
na celoštátnom kole SOČ v odbore 05 - Životné prostredie, geografia, geológia.
Denisa Machovcová – žiačka IV. A triedy za 1. miesto
na medzinárodnej súťaži Mladý průvodce v Českej republike v Ostrave.
Tešíme sa z úspechu a blahoželáme.