Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Súťaž v písaní na PC - utorok 4.6.2019

V kategórii „začiatočníci“ si tento rok svoje výkony v rýchlostnom desaťminútovom odpise pri uplatnení desaťprstovej hmatovej metódy mohli medzi sebou porovnať študenti II. roč. HA so študentmi I. roč. SPŠP.

    Dosiahnuté výkony študentov sa posudzovali podľa týchto kritérií:
  • dosiahnutie čo najvyššieho počtu čistých úderov za minútu - ČÚ/min.
  • dosiahnutie čo najvyššieho percenta presnosti
    V konkurencii 15 súťažiacich sa víťazmi školského kola súťaže stali:
  • 1. Ľuboš Šimko z II.B HA s výkonom 286 ČÚ/min. a presnosťou 99,38%
  • 2. Patrik Molnár z II.A HA s výkonom 203 ČÚ/min. a presnosťou 99,53%
  • 3. Dominik Valúška I.A SPŠP s výkonom 181 ČÚ/min. a presnosťou 99,33%

Súťaž prispela k zvýšeniu počítačovej gramotnosti študentov. Zorganizovali ju Ing. Škandíková, Ing. Haladejová a pri opravách odpisov tiež pomáhala Ing. Spasičová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!