Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Puškinov pamätník – utorok 17.12.2019

Po prvý raz sa uskutočnila na našej Spojenej škole súťaž v prednese ruskej poézie a prózy - Puškinov pamätník. Záujem prejavilo dostatok študentov zo SŠŠ, Francúzskeho gymnázia, Hotelovej akadémie aj SPŠP. Trojčlenná komisia hodnotila úroveň ovládania textu spamäti, peknú výslovnosť a prednes s estetickým dojmom. Vypočuli sme si krásne ruské básne, bájky, rozprávky aj príbehy. Snaha žiakov bola ocenená ruskými knihami, sladkým potešením a diplomom na pamiatku. Veríme, že študenti sa budú v tomto ľúbozvučnom jazyku ďalej zdokonaľovať a budú sa tešiť spolu s nami na ďalší ročník v budúcom školskom roku. Organizačne pripravila súťaž vyučujúca RUJ PaedDr. Zita Šubová za čo jej patrí vďaka.