Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Mladý průvodce, streda 22. - 23.1.2020

Hotelová akadémia Nitra sa aj tento školský rok zapojila do medzinárodnej súťaže Mladý průvodce, ktorá sa konala na Strednej škole spoločného stravování v Ostrave – Hrabůvke, ČR. Téma tohtoročného 11. ročníka bola Svadobná cesta. Našu školu reprezentovala súťažná dvojica Alexandra Benďáková z III.A HA a Denisa Machovcová z V.A HA. Súťaž pozostávala z preverenia vedomostí predmetu Geografia CR a následne na to z návrhu a prezentácie 5-dňovej svadobnej cesty.
Naše žiačky boli na súťaž výborne pripravené, v rámci vedomostného testu z geografie cestového ruchu celého sveta získali najviac bodov z 12 súťažiacich družstiev, a teda špeciálnu cenu - 1. miesto za najlepšie napísaný test získala Denisa Machovcová. V rámci návrhu svadobnej cesty komisia odborníkov ocenila najmä nápaditosť a originalitu svadobnej cesty zostavenej pre konkrétnych mladomanželov. Smerovala do Švédska a bola založená na plnení snov a prianí mladomanželov. Zároveň sa niesla v duchu veľkej slovenskej lásky Andreja Sládkoviča a jeho Maríny.
Súťažná dvojica svojim návrhom aj prejavom a prezentovaním presvedčila komisiu o svojom zanietení pre turizmus a získala tak už tretí rok po sebe nádherné 1. miesto. Srdečne gratulujeme!