Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Zahraničná prax vo Švajčiarsku - leto 2008

Záujemcovia o zahraničnú stáž vo Švajčiarsku museli najskôr prejsť konkurzom, ktorý sa konal v Banskej Bystrici pod záštitou Slovensko – Švajčiarskeho inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu. Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu pri Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici vznikov v roku 1994. Hlavným zameraním inštitútu je pomoc hospodárskej praxi cestovného ruchu na Slovensku formou vytvárania koncepcií rozvoja zariadení a stredísk CR. Ďalej pomoc malým podnikateľom vo vidieckom turizme a v agroturistike pri spracovávaní podnikateľských plánov, spolupráca s inštitúciami štátnej správy a samosprávy pri zakladaní združení obcí pre CR a vzdelávacia činnosť.

Skupina študentov z Hotelovej akadémie, spolu s inými študentmi z hotelových škôl zo Slovenska muselo prejsť úvodným testom (zvlášť pre kuchárov, zvlášť pre čašníkov), a potom pohovorom so zástupkyňami Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH). Podobné pohovory absolvovali aj v Maďarsku, Česku a Ukrajine. Zo všetkých adeptov vybrali skupinu tých, ktorí mali možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe vo Švajčiarsku.

Prvou časťou pobytu vo Švajčiarsku bol dvojtýždňový kurz v SSTH v Chure. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín podľa výberu odborných vyučujúcich. Vyučovanie malo praktickú i teoretickú časť – kuchári varili jedlá pre študentov a čašníci sa navzájom obsluhovali a zdokonalovali sa v rôznych spôsoboch zložitej obsluhy. Súčasťou teoretickej časti boli prednášky, na ktorých sa študenti zoznamovali so Švajčiarskom, jeho kultúrou, zvykmi, nárečiami, spôsobom servírovania vín, komunikáciou s hosťom atď. Súčasťou kurzu bol aj výlet do rôznych častí Švajčiarska a návšteva vinárne. Na záver kurzu museli žiaci napísať test, po ktorom dostali záverečný certifikát. Po dvoch týždňoch učenia, praxovania a spoznávania každý študent odišiel na pracovisko, ktoré mu bolo vopred pridelené a s ktorým mal podpísanú zmluvu.