Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Zahraničná prax vo Švajčiarsku - zima 2008

Záujemcovia o zahraničnú stáž vo Švajčiarsku museli najskôr prejsť konkurzom, ktorý sa konal v Banskej Bystrici pod záštitou Slovensko – Švajčiarskeho inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu. Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu pri Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici vznikov v roku 1994. Hlavným zameraním inštitútu je pomoc hospodárskej praxi cestovného ruchu na Slovensku formou vytvárania koncepcií rozvoja zariadení a stredísk CR. Ďalej pomoc malým podnikateľom vo vidieckom turizme a v agroturistike pri spracovávaní podnikateľských plánov, spolupráca s inštitúciami štátnej správy a samosprávy pri zakladaní združení obcí pre CR a vzdelávacia činnosť.

Skupina študentov z Hotelovej akadémie, spolu s inými študentmi z hotelových škôl zo Slovenska musela prejsť úvodným testom (zvlášť pre kuchárov, zvlášť pre čašníkov), a potom pohovorom so zástupkyňami Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH). Podobné pohovory absolvovali aj v Maďarsku, Česku a Ukrajine. Zo všetkých adeptov vybrali skupinu tých, ktorí mali možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe vo Švajčiarsku.

Róbert Javor zo IV.A-HA spomína: Konkurz pozostával z 2 častí – ústnej a písomnej. Písomná časť nebola veľmi ťažká, no však pri ústnej bola naša prvá skúška rozprávať po nemecky. Po konkurze sme s obavami čakali asi 3 týždne, kým nám prišli zmluvy. Tam sme už prvýkrát videli naše nové hotely. Niektorí pracovali v malých hoteloch, niektorí len v reštauráciách a ja ako jediný som pracoval v o niečo väčšom hoteli.

6.12.2008 sme všetci spoločne cestovali mikrobusom do školy v Passuggu. Po dlhej a únavnej ceste nás privítali milé pani profesorky a neskôr nám pripravili uvítací program. V Passuggu sme boli 2 týždne, kde sme mali dosť nabitý rozvrh. Ešte sme sa len spriatelili a už sme sa museli rozlúčiť.

Potom už každý so strachom v očiach cestoval do svojho nového hotela. Niektorí boli v hoteloch vo dvojiciach, či už s Čechmi, Slovákmi alebo Ukrajincami. Môj hotel sa volal Schatzalp v meste Davos Platz. Davos patrí medzi najväčšie lyžiarske centrá Švajčiarska. Schatzalp leží na kopci vo výške 1851 m. n. m., takže jediná možnosť cesty je zubačkou. K najväčším prednostiam hotela patrí určite výhľad na krásne hory a tiež to, že hotel patrí medzi historické hotely Švajčiarska. Predtým to bolo sanatórium, kde sa liečili respiračné ochorenia. Hlavnou náplňou mojej práce bola obsluha zahraničných hostí. Využíval som tzv. Bankett service – banketový systém obsluhy. Najdôležitejšia bola komunikácia v cudzom jazyku s hosťami a príjemné vystupovanie. Počas World Economic Forum nás navštívili významné osobnosti politického a kultúrneho života ako Naomi Campbell, Angela Merkel, Boris Becker. Štyri mesiace ubehli ako voda a už tu bol ten deň, keď som sa musel znovu rozlúčiť a opäť sa vrátiť do školy.

Ak môžem zhodnotiť túto prax, musím povedať, že to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Vďaka nej som spoznal veľa nových ľudi, ich zvyky a tradície, naučil som sa veľa z gastronómie a hotelierstva. Budúcim záujemcom odkazujem len toľko, že to treba skúsiť!