Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Umiestnenie tried v šk. roku 2021/2022:

TRIEDA ČÍSLO DVERÍ TRIEDNY PROFESOR
I.A 324 PaedDr. Zita Šubová
I.B 323 Ing. Zdenka Hamadová
I.C 322 Mgr. Anna Pivarčiová
II.A 306 Ing. Mária Červeňanská
II.B 307 Mgr. Michal Bilic, PhD.
II.C 308 Ing. Gajdošová
III.A putovná Mgr. Ľubica Bubáková
III.B putovná Ing. Barbara Ligačová
III.C putovná Mgr. Gabriela Woznicová
IV.A 417 Ing. Naďa Spasičová
IV.B 418 Mgr. Nina Hasprová
IV.C 419 Ing. Janka Kalincová
V.A 403 Ing. Mária Jandová
V.B 404 Mgr. Erika Salayová
V.C 405 Mgr. Zuzana Szombathová