Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Umiestnenie tried v šk. roku 2019/2020:

TRIEDA ČÍSLO DVERÍ TRIEDNY PROFESOR
I.A 324 Mgr. Ľubica Bubáková
I.B 323 Ing. Barbara Ligačová
I.C 322 Mgr. Gabriela Woznicová
II.A putovná Ing. Naďa Spasičová
II.B putovná Mgr. Nina Hasprová
II.C putovná Ing. Janka Kalincová
III.A 306 Ing. Mária Jandová
III.B 307 Mgr. Erika Salayová
III.C 308 Mgr. Zuzana Szombathová
IV.A 420 PaedDr. Zita Šubová
IV.B 407 Ing. Zdenka Hamadová
IV.C putovná Mgr. Anna Pivarčiová
V.A 403 PaedDr. Marta Dobiášová
V.B 404 Mgr. Michal Bilic, PhD.
V.C 405 PaedDr. Marta Ondrušová