Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Umiestnenie tried v šk. roku 2018/2019:

TRIEDA ČÍSLO DVERÍ TRIEDNY PROFESOR
I.A 324 Ing. Naďa Spasičová
I.B 323 Mgr. Nina Hasprová
I.C 322 Mgr. Jana Konkušová
II.A putovná Ing. Mária Jandová
II.B putovná Mgr. Erika Salayová
II.C putovná Mgr. Zuzana Szombathová
III.A 306 PaedDr. Zita Šubová
III.B 307 Ing. Zdenka Hamadová
III.C 308 Mgr. Anna Pivarčiová
IV.A 420 PaedDr. Marta Dobiášová
IV.B putovná Mgr. Michal Bilic, PhD.
IV.C 421 PaedDr. Marta Ondrušová
V.A 403 Mgr. Ľubica Bubáková
V.B 404 Mgr. Adriana Hegedüšová
V.C 405 Ing. Janka Kalincová