Hotelova akademia Nitra
Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Umiestnenie tried v šk. roku 2017/2018:

TRIEDA ČÍSLO DVERÍ TRIEDNY PROFESOR
I.A 324 Ing. Mária Jandová
I.B 323 Mgr. Erika Salayová
I.C 322 Mgr. Zuzana Sombathová
II.A putovná PaedDr. Zita Šubová
II.B putovná Ing. Zdenka Hamadová
II.C putovná Ing. Mária Gajdošová
III.A 306 PaedDr. Marta Dobiášová
III.B 307 Mgr. Michal Bilic, PhD.
III.C 308 PaedDr. Marta Ondrušová
IV.A 309 Mgr. Ľubica Bubáková
IV.B putovná Mgr. Adriana Hegedüšová
IV.C putovná Ing. Janka Kalincová
V.A 403 Ing. Lenka Haladejová
V.B 404 Ing. Barbara Ligačová
V.C 405 Mgr. Gabriela Woznicová