Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Žiaci sú ubytovaní v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. Časť internátu je zrekonštruovaná s vlastnými sociálnymi zariadeniami na izbách. Strava je zabezpečená v školskej jedálni trikrát denne, podľa potreby aj počas víkendu. Počas prevádzky školského internátu (ŠI) sú žiakom k dispozícií dve telocvične, stolnotenisová hala, posilňovňa a pohybové štúdio so stacionárnymi bicyklami.

Zástupkyňa pre mimoškolskú činnosť a školský internát je Mgr. Oľga Hudecová.

Mgr. Oľga Hudecová

Možnosť využitia voľného času na ŠI je zabezpečená činnosťou krúžkov:
 • čitateľský
 • hudobný
 • športový
 • stolnotenisový
 • stacionárne bicykle
 • literárny
 • volejbalový
 • regeneračný
 • plavecký
ŠI spolupracuje s organizáciami v meste:
 • Divadlo Andreja Bagara
 • Centrum voľného času Domino
 • Psychologická poradňa
 • telovýchovné zariadenia v meste (plaváreň, zimný štadión a športová hala Olympia)
 • Univerzita Konštantína Filozofa