Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Profesijné súťaže:
Barmanské súťaže:
 • St. Nicolaus Cup ´10 - 3. miesto
 • Cassovia Cup ´09 - 3. miesto
 • St. Nicolaus Cup ´09 - 2. miesto
 • St. Nicolaus Cup ´08 - 2. miesto
 • St. Nicolaus Cup ´06 - 1. miesto
 • St. Nicolaus Cup ´04 - 3. miesto
 • DeCuyper Eurocup ´02 - 1. miesto
 • Becherovka Cup ´02 - 4. miesto
 • Barman´s Eurocup ´01 Prešov
 • Becherovka Cup ´00 - 2. miesto
 • Junior Cup ´99 - 1. miesto
 • Finlandia Cup ´98 - 1. miesto
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ):
Olympiády:
 • Olympiáda v nemeckom jazyku - 2017
 • Olympiáda v anglickom jazyku - 2017
 • Olympiáda v nemeckom jazyku - 2016
 • Olympiáda v anglickom jazyku - 2016
 • Olympiáda v anglickom jazyku - 2015
 • Medzinárodná jazyková súťaž v nemeckom jazyku
  v St. Pöltene v Rakúsku - 2014
 • Geografická olympiáda - školské kolo 2011
 • Medzinárodná jazyková súťaž v nemeckom jazyku
  v St. Pöltene v Rakúsku - 2010
 • Geografická olympiáda - popredné umiestnenie
  na okresných a krajských kolách - 2010
 • Geografická olympiáda - školské kolo 2010
 • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku - 2009
 • Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku v St. Poltene v Rakúsku - 2009
 • Geografická olympiáda - školské kolo 2009
Školský časopis S3GA a súťaže zo SJL:
Ďalšie úspechy:
Iné súťaže:
 • Súťaž v písaní na počítači 2017
 • Súťaž v písaní na počítači 2012
 • Súťaž v písaní na stroji 2010
 • Súťaž v písaní na stroji 2009
 • Jarné aranžmá
 • Vianočné aranžmá