Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Venček - utorok 6.12.2011

Pre žiakov prvého ročníka Spojenej školy bol určený tanečný krúžok pod vedením Ing. Tomáša Surovca. Zavŕšením krúžku bolo spoločenské podujatie Venček v spoločenskej hale o 17:00. Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Maček a zástupkyňa Mgr. Mária Hudecová. Štvotčlenná porota ohodnotila tanečný výkon súťažiacich a vybrala spomedzi prvákov víťazný pár.