Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Venček - 11.12. a 12.12.2012

Pre žiakov prvého ročníka Spojenej školy bol určený tanečný krúžok pod vedením Ing. Tomáša Surovca. Zavŕšením krúžku bolo spoločenské podujatie Venček v spoločenskej hale. Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Maček a zástupkyňa Mgr. Mária Hudecová.