Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Venček - 28.11. a 29.11.2017

Pre žiakov prvého ročníka Spojenej školy bol určený tanečný krúžok pod vedením Ing. Tomáša Surovca. Zavŕšením krúžku bol Venček v spoločenskej hale. Pre I.B HA, I.C HA, I.C ŠG a I.A SPŠP sa konal v utorok 28.11.2017, pre triedy I.A HA, I.A ŠG, I.B ŠG a Kvintu B sa konal v stredu 29.11.