Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Venček - utorok 20.11. a 21.11.2018

Pre žiakov prvého ročníka Spojenej školy bol určený tanečný krúžok pod vedením Ing. Tomáša Surovca. Zavŕšením krúžku bol Venček v spoločenskej hale. Pre triedy I.A SPŠP, I.A HA, I.A ŠG a I.B ŠG sa konal v utorok 20.11.2018.

Pre triedy I.B HA, I.C HA, I.C ŠG a Kvintu B sa konal venček v stredu 21.11.2018