Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočný punč - piatok 21.12.2018

Vedenie školy zorganizovalo pre zamestnancov v zborovni príjemné posedenie pri vianočných dobrotách.