Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočné posedenie - streda 22.12.2010

Každoročne sa uskutoční pri príležitosti vianočných sviatkov posedenie pre zamestnancov školy. Žiaci pod vedením PaedDr. Javorovej predviedli program s vianočnou tematikou - vinšovanie, koledy a spev.