Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočné posedenie - piatok 21.12.2012

Každoročne sa uskutoční pri príležitosti vianočných sviatkov posedenie pre zamestnancov školy. Vystúpili gymnastky zo ŠG - cvičili s obručami a stuhami a žiaci pod vedením PaedDr. Javorovej predviedli program s vianočnou tematikou - vinšovanie, koledy a spev.