Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočné posedenie - štvrtok 19.12.2013

Posedenie pre zamestnancov školy spestril spev, koledy a vinšovanie žiakov pod vedením PaedDr. Javorovej.