Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)

Dátum založenia: 9.6.2000, Štiřín, Česká republika
Členské štáty: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko
Riadiaci orgán: Konferencia ministrov zahraničných vecí, Rada veľvyslancov
Výkonný orgán: Výkonný riaditeľ (Petr Vágner),
zástupkyňa výkonného riaditeľa (Linda Kapustová Helbichová)
Administratívny orgán: Sekretariát
Sídlo sekretariátu: Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava

Poslaním Fondu je podporovanie rozvoja užšej spolupráce medzi Českom, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom a posiľňovanie vzájomných väzieb medzi týmito štátmi, teda podporovanie regionálnej spolupráce medzi krajinami Vyšehradské skupiny rozvíjaním vzájomných kultúrnych, vedeckých, výskumných, vzdelávacích projektov, projektov v oblasti výmeny mládeže, podpory turizmu a cezhraničnej spolupráce. Rozpočet Fondu tvoria rovnaké príspevky všetkých štyroch členských krajín. Od roku 2010 sa členské štáty zaviazali prispievať vo výške 1,5 milióna €, pričom celkový rozpočet je 6 000 000 €.

Visegrad Fund

The International Visegrad Fund is an international organization based in Bratislava, founded by the governments of the countries of the Visegrad Group (V4) - the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, and the Slovak Republic - on June 9, 2000.
The purpose of the Fund is to facilitate and promote the development of closer cooperation among V4 countries (and of V4 countries with other countries, especially but not exclusively non-EU member states in Eastern Europe, the Western Balkans and the South Caucasus) through the support of common cultural, scientific and educational projects, youth exchanges, cross-border projects and tourism promotion.
The budget of the Fund (€6 million as of 2010) consists of equal contributions of the Visegrad Group's governments. The Fund runs the following programs: three grant programs (Small/Standard/Strategic Grants), three scholarship schemes, artist residencies and a curriculum-building program for universities.