Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu - štvrtok 2.5.2019

Simulovaných študentských volieb sa dobrovoľne zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o dianie v krajine aj o politiku. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoj názor. Výsledky volieb boli uverejnené 10.5.2019 v európskom dome v Bratislave.