Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Výstava: I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika - utorok 13.11.2018

Prezentácia v pdf formáte


„Konám horlivo svoju povinnosť, aby som robil česť
slovenskému národu a dokázal lásku k Francúzsku.“
M. R. Štefánik

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra sa zapojila v spolupráci s partnerskou francúzskou školou Lycée Alexandre Dumas v Saint Cloud do projektu Slovensko-francúzska výzva 2018 „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“.

Hlavným cieľom projektu bola podpora záujmu o poznávanie spoločnej európskej minulosti, so zameraním na význam francúzsko-slovenských vzťahov v čase 1. svetovej vojny, prostredníctvom osobnosti M. R. Štefánika - Slováka s francúzskym srdcom a Francúza so slovenským srdcom.

Ďalším zámerom bolo upevniť národnú hrdosť - pomocou spoločne vytvorenej mozaiky z drobných a zaujímavých životných momentov M. R. Štefánika; priblížiť súčasníkom dôležitosť spolupráce a porozumenia pri vytváraní našej prítomnosti, vymieňať si kamienky tejto mozaiky získané v dvoch geograficky vzdialených, a predsa blízkych národov, a odovzdať toto posolstvo budúcim generáciám v duchu hesla Európskej únie „Zjednotení v rozmanitosti".

Jednou z aktivít projektu je prezentácia získaných, nadobudnutých a vytvorených prameňov a materiálov formou výstavy a jej slávnostnej vernisáže, na ktorú Vás srdečne pozývame.