Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Záverečné skúšky, štvrtok 16. - 23.6.2011

Záverečných skúšok sa zúčastnili žiaci po odpracovaní potrebných hodín odbornej praxe. Vo štvrtok sa konala písomná časť záverečných skúšok, kde sa preverila úroveň teoretických vedomostí žiakov z predmetov TEO a TPP.

V piatok, pondelok a utorok sa konala v spoločenskej hale praktická časť záverečných skúšok. Na výučný list odboru čašník, servírka museli žiaci v rámci praktickej časti pripraviť slávnostnú tabuľu alebo stredisko, pričom bol na to stanovený čas 3 hodiny. Potom nasledovala obhajoba tabúľ aj v cudzom jazyku a preukázanie zručností podľa vyžrebovanej témy.


Zručnosti:

Na výučný list odboru kuchár museli žiaci vytvoriť vlastné kalkulačné listy, pripraviť podľa nich menu pri dodržaní hygieny a bezpečnosti práce a obhájiť výsledok tiež v cudzom jazyku.


Ústna časť záverečných skúšok sa konala v pondelok, utorok a v stredu.