Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Záverečné skúšky, pondelok 18. - 22.6.2012

Záverečných skúšok sa zúčastnili žiaci po odpracovaní potrebných hodín odbornej praxe. Písomná časť záverečných skúšok sa konala v pondelok a preverila úroveň teoretických vedomostí žiakov z predmetov TEO a TPP.

V utorok a v stredu sa konala praktická časť záverečných skúšok. Na výučný list odboru čašník, servírka museli žiaci v rámci praktickej časti pripraviť slávnostnú tabuľu alebo stredisko za stanovený čas 3 hodín. Potom nasledovala obhajoba tabúľ aj v cudzom jazyku.


Zručnosti:

Na výučný list odboru kuchár museli žiaci vytvoriť vlastné kalkulačné listy, pripraviť podľa nich menu pri dodržaní hygieny a bezpečnosti práce a obhájiť výsledok aj v cudzom jazyku.


Záverečné skúšky sa končili ústnou časťou.