4 charakteristické znaky ľudí, ktorí stále vidia svet v čiernych farbách

Prečo sú niektorí ľudia stále smutní? Poznajte štyri kľúčové charakteristiky, ktoré definujú vždy pesimistických jedincov a naučte sa, ako ich správanie ovplyvňuje ich život.

Všetci sa v každodennom živote stretávame s pesimistickými ľuďmi, či už v práci alebo v kruhu priateľov. Aké sú však znaky, ktoré charakterizujú týchto jedincov presiaknutých negativitou? V tomto článku budeme skúmať 4 typické správanie neustále pesimistických ľudí. Lepším pochopením týchto tendencií budete môcť lepšie zvládať a čeliť negativite, ktorá vás niekedy môže obklopiť.

1. Majú skreslené videnie reality

Pesimistickí ľudia majú často zaujatý pohľad na svet a udalosti, ktoré sa v ňom odohrávajú. Tento jav je známy ako kognitívne deformácie, teda chyby v spôsobe, akým naše myšlienky spracúvajú informácie. Bežné kognitívne skreslenia medzi pesimistickými ľuďmi zahŕňajú:

 • Mentálne filtrovanie: Zameriavajú sa iba na negatívne aspekty situácie a ignorujú pozitívne alebo zmiešané stránky.
 • Unáhlené zovšeobecňovanie: Z jediného incidentu vyvodzujú všeobecné, negatívne závery o svojom živote či svete.
 • Dramatizácia: Preháňajú dôležitosť menších udalostí alebo svojich vlastných nedostatkov, čím sa zdajú byť oveľa vážnejšie, než v skutočnosti sú.
Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvo svojej výnimočnosti podľa dĺžky vášho malíčka!

Tieto kognitívne deformácie udržiavajú negativitu a bránia pesimistickým ľuďom vidieť veci z novej, objektívnejšej alebo pozitívnejšej perspektívy.

2. Často zažívajú negatívne emócie

Ľudia, ktorí sú vytrvalo pesimistickí, často žijú s nekonečným prúdom negatívnych emócií, ako je hnev, smútok, žiarlivosť a úzkosť. Môže to byť spôsobené ich skresleným vnímaním reality alebo jednoducho prirodzenou tendenciou sústrediť sa na temnú stránku vecí. To im sťažuje vychutnať si šťastné chvíle a zostať v pokoji sami so sebou. Niektoré typické správanie súvisiace s negatívnymi emóciami zahŕňa:

 • Prežúvanie: Neustále sa zaoberajú svojimi starosťami, venujú im veľa času a energie, pričom nevedia nájsť konkrétne riešenia.
 • Porovnávanie sa s ostatnými: Trávia veľa času závidením úspechov alebo majetku iných ľudí, namiesto toho, aby sa sústredili na svoje silné stránky a túžby.
 • Premietnite ich obavy: Často predvídajú budúce ťažkosti a obávajú sa situácií, ktoré nemusia nikdy nastať.
Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvo svojej výnimočnosti podľa dĺžky vášho malíčka!

Tip: Naučte sa zvládať emócie

Na pomoc pesimistickým ľuďom lepšie zvládať svoje negatívne emócie môže byť užitočné ponúknuť im metódy a techniky, ako napríklad:

 1. Meditácia na rozvoj všímavosti
 2. Písanie denníka na vyjadrenie a usporiadanie myšlienok
 3. Pravidelne sa venujte fyzickým aktivitám, ktoré uvoľňujú endorfíny a podporujú duševnú pohodu.

3. Majú tendenciu obviňovať ostatných

Ďalšou charakteristickou črtou vytrvalo pesimistických ľudí je ich sklon nachádzať obetných baránkov a obviňovať ostatných zo svojich problémov. Namiesto toho, aby uznali a prijali svoj podiel v ťažkej situácii, radšej pripisujú svoje nešťastie vonkajším okolnostiam a iným jednotlivcom. Toto správanie im bráni rásť a meniť sa ako osoba, pretože bráni ich introspekcii a túžbe napredovať.

Tip: Podporujte samostatnosť a nonšalanciu

Konfrontácia pesimistických ľudí o ich obviňujúcich tendenciách im môže pomôcť uvedomiť si vlastnú moc nad svojimi životmi. Podporovaním autonómie a odolnosti ich môžete povzbudiť, aby prevzali väčšiu zodpovednosť a navrhli konštruktívne riešenia na prekonanie svojich ťažkostí.

Prečítajte si tiež:   Ako sa páru vyhnúť tomuto toxickému profilu zvanému Papierový rez

4. Vždy očakávajú to najhoršie

Napokon, ľudia, ktorí sú vytrvalo pesimistickí, majú spoločné myslenie fatalizmus a katastrofizmus. To ich núti myslieť si, že všetko sa pokazí, bez ohľadu na ich úsilie a vôľu. Tento postoj môže sťažiť stanovenie cieľov, sebamotiváciu a rozhodovanie.

Tip: Podporujte racionálne a pozitívne myslenie

Je možné čeliť katastrofe konfrontáciou pesimistických ľudí s objektívnymi faktami alebo tým, že im pomôžete osvojiť si viac povzbudzujúcu samomluvu. Prístupy ako:

 • Identifikácia a spochybňovanie obmedzujúcich presvedčení
 • Cvičenie vďačnosti na rozpoznanie pozitívnych aspektov ich života
 • Aktívne hľadajú pozitívne dôkazy, aby spochybnili ich negatívny svetonázor.

Dodržiavaním týchto tipov môžete pomôcť pesimistickým ľuďom bojovať proti ich negativite a vidieť pokojnejšiu a sľubnejšiu budúcnosť.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » 4 charakteristické znaky ľudí, ktorí stále vidia svet v čiernych farbách