5 znakov, ktoré ukazujú, že vaša emocionálna inteligencia je nižšia, ako si myslíte

Prečo sa niektorí ľudia správajú tak, ako sa správajú? Pozrite sa bližšie na týchto 5 typických prejavov, ktoré môžu naznačovať nízku emocionálnu inteligenciu a pomôžu vám lepšie rozumieť ľuďom vo vašom okolí.

Ak sa pýtate, či je vaša emocionálna inteligencia dôvodom, prečo máte problémy vo svojich profesionálnych alebo osobných vzťahoch, existujú určité spôsoby správania, ktoré môžete odhaliť. Tu je 5 typických spôsobov správania, ktoré naznačujú nízku emocionálnu inteligenciu.

1. Ťažkosti so zvládaním emócií

Jedným z najzreteľnejších znakov toho, že niekto má nízku emocionálnu inteligenciu, sú ťažkosti so zvládaním emócií. Toto sa často prejavuje ako a prehnaná reakcia na konkrétne situácie. Toto je typ človeka, ktorý sa pri kritike rýchlo nahnevá alebo zle mieni dobre mienenú poznámku.

Nedostatok sebakontroly

Nedostatok sebakontroly je tiež jednou z charakteristík nízkej emocionálnej inteligencie. Postihnutí ľudia majú problém zostať pokojní, keď sú zapojené ich emócie, a môžu pôsobiť impulzívne a nesúvisle. Ich správanie je často nepredvídateľné, pretože nie sú schopní správne nasmerovať svoje myšlienky a pocity.

Prečítajte si tiež:   Ako sa páru vyhnúť tomuto toxickému profilu zvanému Papierový rez

2. Neschopnosť porozumieť emóciám druhých

Ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou sú všeobecne vnímaní ako ľudia bez empatie. Zažijú ťažkosti s pochopením emócií druhých, čo im bráni postaviť sa na svoje miesto a prispôsobiť svoje správanie. To môže viesť k problémom vo vzťahoch, vrátane neefektívnej komunikácie a vytvárania ďalších konfliktov.

Nedostatok aktívneho počúvania

Nedostatok aktívneho počúvania je jedným z jasných znakov toho, že niekto má problém pochopiť pocity druhých. Ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou majú často tendenciu radšej hovoriť ako počúvať alebo interpretovať výroky iných na základe svojich vlastných skúseností a emócií, namiesto toho, aby sa skutočne snažili pochopiť tie osoby, ktoré majú pred sebou.

3. Byť príliš kritický

Ďalším správaním, ktoré prezrádza obmedzenú emocionálnu inteligenciu, je hyperkritický postoj. Ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou sú často rýchlo robí negatívne úsudkyna seba alebo na iných, bez toho, aby si skutočne našli čas na zamyslenie sa nad okolnosťami alebo dôvodmi, ktoré by mohli vysvetliť určité situácie.

Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvo svojej výnimočnosti podľa dĺžky vášho malíčka!

Zášť a odpor

Ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou môžu mať tiež tendenciu prechovávať nenávisť a dlho držať sťažnosti. Nevedomosť, ako zvládnuť svoje vlastné emócie a porozumieť emóciám druhých, môže viesť k pretrvávajúcim pocitom hnevu a odporu, ktoré poškodzujú všetky vzťahy, rodinu, priateľov alebo profesionálov.

4. Ťažkosti s vyjadrovaním emócií a pocitov

Nedostatok emocionálnej inteligencie sa prejavuje aj ako neschopnosť jasne vyjadriť, čo človek cíti alebo čo si myslí. Toto správanie môže vyplývať z strach z nepochopenia alebo odsúdenia, ale aj nedostatok sebavedomia efektívne komunikovať svoje emócie.

Ustúpte od konfliktov

Niektorí ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou sa radšej vyhýbajú konfrontáciám, než aby vyjadrovali svoje pocity alebo hľadali riešenia, keď nastanú problémy. Tento postoj spôsobuje, že sa nenaučia brániť svoje potreby a názory, čo vedie k dlhotrvajúcim a zbytočným vzťahovým problémom.

Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvo svojej výnimočnosti podľa dĺžky vášho malíčka!

5. Problémy v osobných a profesionálnych vzťahoch

Jedným z najdôležitejších aspektov emocionálnej inteligencie je schopnosť vytvárať a udržiavať zdravé vzťahy. Človek s nízkou emocionálnou inteligenciou je často sociálne nešikovný a nevie, ako úspešne komunikovať s ostatnými členmi skupiny.

Ťažkosti s nadväzovaním priateľstiev

Ľudia s obmedzenou emocionálnou inteligenciou majú často problémy s nadväzovaním trvalých a naplnených priateľstiev, pretože majú problém porozumieť emóciám iných ľudí a zvládať svoje vlastné. Možno necítia podporu, majú problém požiadať o pomoc alebo pociťujú žiarlivosť voči tým, ktorí sa zdajú byť sociálne kompetentnejší.

Profesionálne problémy

Aj keď sú technické zručnosti nevyhnutné pre profesionálny úspech, dôležité sú aj dobré vzťahy s kolegami a nadriadenými. Ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou sa zvyčajne snažia udržať rovnováhu pri plnení svojich úloh a udržiavaní zdravých vzťahov so svojimi rovesníkmi v práci, čo môže poškodiť ich celkový kariérny úspech.

Toto správanie často naznačuje nedostatok emocionálnej inteligencie, ale to neznamená, že neexistujú riešenia na zlepšenie tejto situácie. Je nevyhnutné, aby sa postihnutí jednotlivci naučili, ako na to pochopiť a zvládnuť svoje emócieako aj ostatných, aby sa lepšie orientovali v osobnom a pracovnom živote.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » 5 znakov, ktoré ukazujú, že vaša emocionálna inteligencia je nižšia, ako si myslíte