7 zreteľných signálov, ktoré ukazujú, že váš muž prežíva úzkosť vo vašom romantickom vzťahu!

Ako rozpoznať, keď váš partner trpí úzkosťou: 7 prekvapivých signálov, ktoré by vám nemali uniknúť v romantickom vzťahu.

V romantickom vzťahu nie je vždy ľahké pochopiť pocity a obavy svojho partnera. U mužov sa určité obavy môžu prejaviť špecifickým správaním. Tento článok vás pozýva, aby ste objavili 7 najvýraznejších príznakov mužskej úzkosti v romantickom vzťahu.

1. Potreba kontroly

Keď sa muž vo vzťahu trápi, môže sa o to snažiť ovládať rôzne aspekty života svojho partnera. Táto túžba vykonávať kontrolu by pre neho mohla byť spôsobom, ako sa uistiť o solídnosti páru. Kontrolný postoj sa zvyčajne týka oblastí, ako je zoznamovanie žien, aktivity alebo výber oblečenia.

má. Dusenie partnera

Táto potreba kontroly môže mať za následok aj faktdusiť svoju partnerku pod zámienkou jej ochrany. Ustarostený muž by sa mohol pokúsiť príliš narušiť súkromie svojej partnerky, čo by mohlo v páre spôsobiť nepohodlie a frustráciu.

Prečítajte si tiež:   Osobnostný test: Zistite, či váš bývalý partner stále k vám niečo cíti, na základe toho, čo vnímate!

2. Prílišná žiarlivosť

Žiarlivosť je často znakom hlbokej emocionálnej neistoty. Vskutku, muž, ktorý pociťuje úzkosť vo svojom romantickom vzťahu môže byť extrémne žiarlivý. Môže to byť žiarlivosť na priateľov, rodinu alebo kolegov z práce. Táto nadmerná žiarlivosť by mohla viesť k hádkam a napätiu vo vnútri páru.

má. Sledujte sociálne interakcie

Tento pocit žiarlivosti môže dotlačiť aj muža pozorne sledovať sociálne interakcie svojho spoločníka. V niektorých prípadoch sa môže dokonca pokúsiť zabrániť svojmu partnerovi, aby sa stretával s určitými ľuďmi alebo sa zúčastňoval na určitých činnostiach, ktoré by v ňom mohli vyvolať žiarlivosť.

3. Nedostatok sebavedomia

Nedostatok sebavedomia je ďalším výrečným znakom neistoty u muža v romantickom vzťahu. Tento nedostatok dôvery sa môže prejaviť ako neustály strach z odmietnutia alebo z toho, že nebude dosť dobrý. Ustarostený muž by potom mohol neustále hľadať súhlas a potvrdenie od svojej partnerky.

má. Porovnania s bývalými alebo inými mužmi

Muž, ktorému chýba sebavedomie, môže tiež pravidelne vyjadrovať obavy o svoj fyzický vzhľad, sexuálne schopnosti alebo osobnosť. Okrem toho môže mať tendenciu porovnávať sa s bývalými frajerkami svojej partnerky alebo s inými mužmi v ich okolí.

Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvá svojej osobnosti na základe prvého písmena vášho krstného mena: vzrušujúci test

4. Nadmerná pripútanosť

Nadmerná pripútanosť je ďalším jasným znakom obáv u mužov. Muž, ktorý vykazuje známky nadmernej pripútanosti, sa môže báť, že ho partnerka opustí. Táto obava sa môže premietnuť do časté, dokonca obsedantné hovory alebo správy.

má. Nedostatok emocionálnej nezávislosti

Tento typ prílohy môže byť tiež odrazom a nedostatok emocionálnej nezávislosti zo strany muža. V tomto prípade by sa mohol snažiť zabezpečiť, aby jeho partnerka spĺňala všetky jeho emocionálne a emocionálne potreby bez toho, aby ponechal priestor na osobný rozvoj každej osobe v páre.

5. Emocionálne stiahnutie

V niektorých prípadoch sa môže rozhodnúť muž, ktorý sa obáva o svoj romantický vzťah citovo sa stiahnuť. Toto správanie sa môže prejaviť mlčaním, fyzickým dištancovaním sa alebo vyhýbaním sa intímnym rozhovorom, ktoré mohol predtým voľne zdieľať.

má. Vyhýbanie sa zodpovednosti

Táto emocionálna vzdialenosť môže tiež vyplývať z strach zo zodpovednosti spojenej s emocionálnym záväzkom. Muž by tak mohol utiecť zo situácií, v ktorých by mal prejaviť svoje city alebo urobiť dôležité rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti páru.

Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvá svojej osobnosti na základe prvého písmena vášho krstného mena: vzrušujúci test

6. Časté hádky bez dobrého dôvodu

Môže aj ustarostený muž pravidelne prichádzate do konfliktu s partnerom, a to aj z malicherných dôvodov. Tieto argumenty môžu byť pre neho spôsobom, ako nepriamo vyjadriť svoj vlastný strach a otestovať solídnosť páru.

má. Devalvácia partnera

Tieto napätia môžu mať aj podobuverbálne útoky, kritika alebo devalvácia partneras nevedomým cieľom chrániť sa pred zraniteľnosťou, ktorá by mohla byť vnímaná ako nebezpečná.

7. Nevera alebo pokušenie k nevere

Ustarostený muž v romantickom vzťahu môže podľahnúť pokušeniu nevery. Tento postoj môže byť prejavom jeho nespokojnosti alebo túžby uniknúť realite vzťahu. Okrem jednoduchého faktu, že podvádza svoju partnerku, môže udržiavať nejednoznačné priateľstvá, pravidelne flirtovať alebo sa neustále snažiť upútať pozornosť iných žien.

má. Konfliktné signály

Ustaraný muž môže aj poslať zmiešané signály k svojej partnerke, jeden deň jej venoval pozornosť a na druhý deň sa náhle odsťahoval. Môže to odrážať hlbokú neistotu a nevedomú túžbu „otestovať“ svoju partnerku, či zostane po jeho boku napriek týmto meniacim sa postojom.

Je nevyhnutné poznamenať, že nie všetci muži prejavujú svoje obavy vo vzťahu rovnakým spôsobom. Niektoré znaky uvedené vyššie môžu byť skutočne výsledkom toxickej alebo násilnej osobnosti. Preto je dôležité vziať do úvahy všetky spôsoby správania, ktoré si osvojil váš partner, a ak je to možné, pokúsiť sa s nimi diskutovať, aby ste sa pokúsili pochopiť, čo skutočne cítia.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » 7 zreteľných signálov, ktoré ukazujú, že váš muž prežíva úzkosť vo vašom romantickom vzťahu!