Ako rozpoznať 3 typy správania ľudí, ktorí vám závidia váš úspech?

Od závisti a negatívnych komentárov po sabotáž: Poznajte tri najčastejšie spôsoby, ako tí, ktorí vám neprajú, reagujú na váš úspech.

Úspech a profesionálny úspech sú často zdrojom obdivu a naplnenia. Stáva sa však, že niektorí ľudia to tak nevidia a prejavujú sa negatívne správanie smerom k úspešným jednotlivcom. Objavte tieto tri typické spôsoby správania, ktoré prezrádzajú túto nepríjemnosť závisti, a naučte sa ich rozpoznať u ľudí okolo vás.

1. Nedostatok úprimnosti v ich komplimentoch

Keď niekto niečo dosiahne, je prirodzené, že mu chceme zablahoželať a zložiť komplimenty. Niektorí jednotlivci však môžu mať problém akceptovať úspech iných a cítia sa povinní chváliť sa bez toho, aby v to skutočne verili. Varovať vás môže niekoľko znakov:

 • z komplimenty, ktoré sú príliš vágne alebo všeobecnébez emocionálnych alebo osobných väzieb
 • Zhovievavý alebo sarkastický tón, ktorý môže naznačovať, že daná osoba nemyslí vážne to, čo hovorí
 • Nezmyselná alebo neadekvátna spätná väzba, napríklad príliš lichotivé slovo pre skromný úspech

Tento typ správania môže byť destabilizujúci, ale je dôležité urobiť krok späť a nepodľahnúť pocitom viny alebo menejcennosti, ktoré by sa títo ľudia mohli snažiť vyvolať.

Prečítajte si tiež:   7 prekvapivých charakteristík žien, ktoré vyrástli bez otca - objavte ich!

2. Systematicky minimalizujte svoje úspechy

Ďalším opakujúcim sa správaním medzi tými, ktorí neznesú úspech iných, je systematické minimalizovanie ich úspechov a úspechov, s cieľom znehodnotiť ich a cítiť sa lepšie vo svojej vlastnej situácii. Tu sú rôzne spôsoby, ako sa to môže prejaviť:

 • Trend pripisoval svoj úspech iba šťastiu alebo vonkajšie faktory (napríklad ekonomický kontext), a nie vaše osobné schopnosti a úsilie
 • Argument, že tvoj úspech nie je zaslúžený a že iní ľudia mohli dosiahnuť rovnaké výsledky, ak by boli umiestnení do rovnakých podmienok
 • Neustále sa porovnávať s inými úspešnejšími alebo zvýhodnenými jednotlivcami s cieľom dať svoj úspech do perspektívy a znížiť vás na nižšiu úroveň

Tvárou v tvár týmto druhom poznámok a postojov by ste sa mali sústrediť na svoje ciele a nenechať sa ovplyvniť odporom alebo neopodstatnenou kritikou od ostatných.

Búšenie za tvojím chrbtom

Osoba, ktorá zápasí s úspechom milovanej osoby, môže byť tiež náchylná hovoriť negatívne v ich neprítomnosti, najmä so svojimi spoločnými známymi. Toto je stratégia zdiskreditovať svoj úspech a pokúsiť sa prilákať iných jednotlivcov k ich názoru. Najbežnejšími znakmi môžu byť napr.

 • Šírenie fámy a klebety ktorého cieľom je znevážiť vaše úspechy alebo postavu
 • Opakujúce sa vyvolanie tvojho minulé zlyhania alebo vaše chybyaj keď nesúvisia s vaším súčasným úspechom
 • Prezentovať sa ako arogantný alebo domýšľavýaby ste vzbudzovali dojem, že za svojím úspechom idete s veľkou hlavou
Prečítajte si tiež:   Prečo ľudia, ktorí vás priťahujú, odrážajú vaše vnútorné rany? Objavte príčiny!

Hoci môže byť zraňujúce a nepríjemné uvedomiť si, že niekto takto hovorí za našim chrbtom, je kľúčové nevnímať toto správanie ako osobný útok, ale skôr ako symptóm nepohodlia druhého človeka s naším vlastným vývojom.

3. Prílišné sebavedomie na zakamuflovanie ich túžby

Tretím správaním, ktoré sa často pozoruje u tých, ktorí majú problém oceniť úspech iných, je to pokúsiť sa o sebaúctu neustálym zdôrazňovaním svojich vlastných úspechov a úspechov. Cieľ ? Ukážte, že nezostali bokom a že aj oni si zaslúžia obdiv a rešpekt. Tu sú niektoré charakteristické črty tohto typu správania:

 • Neustále rozprávanie o sebe na úkor iných a predvídanie témy na rozhovor o vlastných skúsenostiach
 • Tendencia prezentovať sa ako odborník v rôznych oblastiach, aj keď to tak nevyhnutne nie je, aby ste sa cítili menej jedineční alebo kvalifikovaní
 • „One-upmanship“, teda túžba mať vždy zaujímavejší príbeh, pôsobivejší počin alebo vyšší výsledok ako ten váš, aby ste ukázali, že nezostávajú pozadu aj napriek vášmu úspechu.
Prečítajte si tiež:   7 prekvapivých charakteristík žien, ktoré vyrástli bez otca - objavte ich!

Tento druh postoja môže byť dráždivý a otravný, ale je dôležité mať na pamäti, že ten druhý to robí preto, aby zamaskoval svoj vlastný pocit menejcennosti a závisti z úspechu iných. Pamätajte na svoje úspechy a sebavedomie bez toho, aby ste sa dostali do pasce prehnaných ponúk.

Osvojte si konštruktívny postoj k závistlivému správaniu

Identifikácia týchto troch typických správaní je nevyhnutná, aby ste sa vyhli ovplyvneniu odporom a neopodstatnenou kritikou od určitých ľudí, ktorí neznesú váš úspech. Tým, že si uvedomíte ich existenciu, môžete urobte krok späť a konajte so súcitom voči týmto jednotlivcom, pričom si zachováte svoju dôveru a hrdosť na svoj úspech. Nedovoľte, aby tieto typy postojov pokazili vašu radosť a motiváciu – kráčajte vpred na ceste k úspechu a naplneniu!

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » Ako rozpoznať 3 typy správania ľudí, ktorí vám závidia váš úspech?